2013

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

1/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

2/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

3/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

4/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

5/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Contemporary Istanbul

Nermin Er / Contemporary Istanbul

1/7

Contemporary Istanbul
52 x 30 cm Kağıt / Paper

Nermin Er / Contemporary Istanbul

2/7

Contemporary Istanbul
50 x 50 cm Kağıt / Paper

Nermin Er / Contemporary Istanbul

3/7

Contemporary Istanbul
50 x 50 cm Kağıt / Paper

Nermin Er / Contemporary Istanbul

4/7

Contemporary Istanbul
50 x 50 cm Kağıt / Paper

Nermin Er / Contemporary Istanbul

5/7

Contemporary Istanbul
52 x 52 cm Kağıt / Paper

Nermin Er / Contemporary Istanbul

6/7

Contemporary Istanbul
52 x 52 cm Kağıt / Paper

Nermin Er / Contemporary Istanbul

7/7

Contemporary Istanbul
52 x 52 cm Kağıt / Paper