2008

1/1

Baksı Museum
160 x 30 x 30 cm Kağıt ve Hareketli Işıklı Kutu / Paper and Lightbox with Motion