2013

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

1/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

2/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

3/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

4/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism

Nermin Er / Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern

5/5

Lütfen Rahatsız Etmeyin, İstanbul Modern / Please Do Not Disturb, Istanbul Modern
Dönen mekanizma üzerine yerleştirilmiş Kağıt / Paper installed on a rotating mechanism